Project Description

Functie Omschrijving
Drukinstellingen
Mogelijkheid om de druk over 3 fasen van LOW, MID en HI slaapcomfort naar voorkeur aan te passen
Statistische instellingen
Alle luchtcellen zijn gevuld met lucht, het lichaam wordt daardoor ondersteund met een vaste druk, zelfs onder omstandigheden waarbij een postoperatieve rusttoestand behouden moet worden.
Alternerende instelling
3-systeem instelling. Golft met een 150-tweede cyclus.
Revalidatie-/verpleeginstelling
Verhoogt de druk in het matras om onnodig inzakken te voorkomen en creëert een omgeving die verplaatsing, zelfs op het matras, mogelijk maakt.
Rughoekinstelling
Verhoogt druk in het gedeelte van het matras om te voorkomen dat het lichaam gaat schuiven en kuilvorming tijdens de back-verhoging zal vormen.
Ventilatie-instelling
Blaast lucht in het matras om de vochtigheid tijdens het gebruik te verminderen.
Overige
functies
Omschrijving
Vergrendeling
Als er binnen 1 minuut, vanaf het moment dat de stroom wordt ingeschakeld, geen functies worden bediend, gaat de pomp automatisch op toetsenblokkering. Deze knop ontkoppelt de vergrendeling voor operationeel gebruik.
Alarm
Deze knop dempt het waarschuwingsgeluid en zet de LED waarschuwingsverlichting uit.
Informatie
functies
Omschrijving
Lage druk alarm
Als bij een matras een luchtlek gedetecteerd wordt, klinkt er een waarschuwingsgeluid en de LED zal oplichten.
Stroomonderbreking/stroomuitval
Het waarschuwingsgeluid en de LED verlichting geven aan dat de stroomtoevoer is uitgevallen. Het matras zal 72 uur de druk handhaven.
Lege batterij functie
Als de geïnstalleerde noodbatterij minimale capaciteit heeft, zal de LED aanduiding knipperen.