over Air Support Europe

wij bieden een revolutionair matras voor ondersteuning bij decubitus

HIVIX is fabrikant van hoogwaardige producten van kunststof. Het heeft een marktleidende positie verworven in de productie van anti-decubitus luchtmatrassen in Japan. Omdat deze matrassen van invloed zijn op de kwaliteit van leven van mensen, is HIVIX van mening dat haar producten het hoogste niveau van kwaliteit moeten hebben.
Als distributeur van HIVIX-producten, werd in 2014 het bedrijf Air Support opgericht voor de verkoop in Europa.

Visie op decubitusbehandeling

Decubituswonden, gedefinieerd als lokale wonden die zijn ontstaan ten gevolge van druk, wrijving of schuifkrachten (of een combinatie van deze factoren) blijven een groot probleem voor de gezondheidszorg. De ontwikkeling van deze wonden is zeer complex en, ondanks de grote hoeveelheid van studies en hulpmiddelen nog altijd niet geheel begrepen.

De productkeuze die door verplegend en verzorgend personeel gemaakt wordt, blijkt in de praktijk, door de grote hoeveelheid aan materialen een complex proces. Wij denken dat door het terugdringen van het aantal matrassen naar slechts één matras, het resultaat verbetert. Klinische resultaten, door alleen het beste matras te bieden in alle omstandigheden. Daarnaast in de overhead, door effectief om te gaan met beschikbare tijd in de scholing rond producten, reiniging en onderhoud van de systemen.

De Air Support matrassen zijn gebaseerd op uitgangspunten om de meest effectieve decubituszorg te kunnen bieden met slechts één matras.

Uitgangspunt decubitus te voorkomen/beperken

Zonder druk zal er geen decubitus zijn. De evolutie heeft ons beweging gegeven en deze natuurlijke beweging zorgt ervoor dat wij, gezonde mensen, geen doorligproblematiek ondervinden.

In de literatuur wordt beschreven dat er een relatie is tussen de intensiteit van druk en de tijdsduur waarop dat wordt toegepast. De studie van Reswick & Rogers concludeert dat “lange perioden van lage druk evenveel risico op weefselversterf geeft als korte perioden van hoge druk.” Druk wordt hierbij uitgedrukt in mmHg (milimeters kwikdruk). In de microcirculatie van de huid bevinden zich bloedvaten/haarvaten die een bepaalde weerstand bieden tegen het hierboven beschreven dichtdrukken. In de aanvoerende vaten van de microcirculatie is dat gemiddeld bij gezonde mensen 30 mmHg, in de metarteriolen 20mHg en de afvoerende vaatjes 10 mmHg. Allemaal zeer lage drukken die, wanneer we boven deze drukken komen geen passage van bloed meer geven. In vele gevallen zullen de drukken bij zwakkere/ziekere mensen nog lager liggen. Alleen alternerende matrassen zijn in staat drempelwaarden in de microcirculatie te benaderen, waardoor passage van bloed ontstaat.

Voorkomen van schade op natuurlijke wijze

Een gezond persoon voorkomt schade aan zijn/haar huid door spontaan te bewegen, zelfs tijdens slaap. ziekere mensen of mensen met een lichamelijke beperking bewegen minder en zijn daardoor in gevaar voor de ontwikkeling van decubituswonden. De ideale bewegingsfrequentie is 1 beweging per 150 seconden, bleek uit slaaponderzoeken.
Alternerende matrassen bootsen deze natuurlijke bewegingsfrequentie na. In de Air Support matrassen wordt een cyclustijd gebruikt die ervoor zorgt dat eens per 150 seconden een luchtcel opblaast en de andere 150 seconden leegloopt. Hiermee wordt ischaemie voorkomen en problemen rondom lange perioden van lage druk opgelost. Een effect is toename van het bloedcirculerend volume in de microcirculatie wanneer wisselend de vaten geheel open gaan staan en daarna volledig dicht.

De door ons gevoerde aanpak en gemaakte technische keuzes zijn gebaseerd op de natuurlijke principes van deze drukopheffing.

Slechts één type matras voor alle decubituszorg

In het assortiment kan slechts één matras voor ligondersteuning worden gebruikt. We zien dat er in de afgelopen 20 jaar zeer veel verschillende matrassen zijn ontwikkeld die allemaal hun werking hebben in de preventie of behandeling van doorliggen.

Air Support zorgt voor decubituszorg dat eenvoudiger is en niet complexer door moeilijke matraskeuzes.